Saturday, 19 October 2013

Garama marsaa birmaduu kanatti baga nagaan dhuftan galatoomaa isiniin jechaa gara mata duree barreeffama kanaatti dabarra.